Импресум - Женски магазин

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Контакт:
contact@zenskimagazin.mk

Директор:
Александар Манев

Уредник:
Вики Чадиковска, vikimetropolis@gmail.com

Редакција:
Ирена Р. Ставрова, irena@zenskimagazin.mk

Милица Џаровска

Ѓорѓе Стојанов

Соработници/колумнисти:
Ружица Митровиќ
Елизабета Петровиќ

Забелешка:
Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на Женски магазин.

Create AccountLog In Your Account