Една е мајка

Мајките се најдрагоцените личности во животот на децата. Тие им го дале животот, се грижат за нив, ги сакаат на најпосебниот можен начин - оној кој го знае само мама. Погледнете ја прекрасната галерија со жени обединети во улогата на мајка.