За тебе љубов моја

Отидов на пазарот за птици и купив птица за тебе љубов моја отидов на пазарот за цвеќиња и купив цвеќе за тебе љубов моја Отидов на пазарот за железо и купив окови за тебе љубов моја Отидов на пазарот за робови и те барав тебе но не те најдов таму љубов моја. Жак Превер Фото Александар Колов