Музиката, на душата и дава лет

Кога и да барав друг начин, спасување, заборавање или да го барав сопствениот мир се тоа го наоѓав во музиката. Тоа не мораше да биде Бетован или Бах, факт е дека музиката е присутна насекаде во светот, во неа секогаш ја наоѓам утехата и смислата на животот. Да музиката! Ќе се сетиш на некоја мелодија, безгласно ја пееш во себе, ја чувствуваш во своето битие,  таа ти дава сила и во тој момент уништува во тебе се што наметнала судбината, го брише секое зло, се што е болно и тажно, секој момент ти станува полесен, а на душата и дава лет. Се ова може да го предизвика и некоја народна песна. Секој пријатен звук со добри тoнови – на пример како оној кај црковната мелодија, ја исполнува душата со магија, која се повеќе расте, а може да предизвика да воздивнете од уживање.