Сања Атанасовска: љубовта ме пронајде

Нешто се случува во моите мисли луѓето ме заборавија ме оставија на една височинка што не личи на ништо го изговараа моето име со вкусови на земја нешто се случува со моето битисување таму каде луѓето ме оставија љубовта ме пронајде. За Женски магазин, поетесата Сања Атанасовска