Тања Кармзова Костиглиола: Меѓу душата и снагата

Мојата душа е бездомник. Безделничи катаден на екстремни услови, па свива опаш кога ќе ја убие здодевноста и се цеди ко низ газа во телото. Затоа не ви се чинам бездушна. Мојата душа е блудница. Плука огнови по педантните листови на туѓи, краснописни судбини, па уморна ми лежи на колена. Затоа не ви изгледам лежерно. Мојата душа е фортуна. И ѓаволско топче. Чипичан со кинески батерии. Замок од школки пред песочна бура во Сахара. И како таква, не ја засега каква ми е снагата. За Женски магазин, поетесата Тања Кармзова Костиглиола