Интерес кон космичките состојби и интеракции: Изложба на Антони Мазневски во Чифте амам

Нова изложба на еминентниот македонски уметник и професор Антони Мазневски е поставена во Чифте амам. Уметничкиот проект е насловен „Како што е“, а авторот вели тоа е мото по кое тој размислува и го гради своето дело. Изложбата ќе биде поставена до 6 ноември.


„Секогаш ми било поважно како работите се изрекуваат, а не што се изрекува. Затоа насловот ‘Како што е’ е некоја моја творечка рамка. Во случајов, се работи за една повеќегодишна, поточно седумгодишна продукција, една акумулација, корпус на слики и објекти. Тоа се слики изведени во техника конец и објекти изработени од други материјали. Секогаш зборувам дека авторска одлука е како ќе ги димензионира нештата, а ова е токму една таква растеглива поставка која треба да најде врска и релација со просторот. Тематски, пак, со изложбата се открива тој мој интерес кон космичките состојби и интеракции, каде јас ги откривам законите на природата“, вели за весникот „ВЕЧЕР“ уметникот Антони Мазневски. Сите тие загадочни концептуални проникнувања, се водилката низ творештвото на овој уметник кој секогаш наново ја изненадува својата публика.


Делата пак, вели авторот, иако создавани пред пандемијата, сепак ги претставува во моментите кога се соочуваме со некои нови времиња.


„Конкретно не можам да ја врзам изложбата со пандемијата, иако на некој начин се реализира и експонира во овие рестриктивни, отуѓени времиња. Ова се дела создадени пред да се соочиме со ова ново време, но на некој начин може да кажеме дека го навестуваат. Сепак, делата се визионерски и тие како да навестуваат едно интимизирање, некои нови социјални релации. Всушност, изложбата допира различни теми, во зависност од тоа како ќе ги восприемате делата“, посочува Мазневски. Според него, овие состојби за уметноста и уметникот сепак не се примарни, бидејќи како што вели, сè се виртуелизира.