Како изгледа денес најубавата македонска министерка: Таа беше поим за естетика

Важеше за една од најубавите дами на македонската политичка сцена. Со исклучителен осет за естетика во облекувањето и однесувањето. Од 12 ноември 2002 до 3 јуни 2004 година ја извршуваше функцијата заменик министер за правда, додека во периодот од 15 ноември 2004 до 27 август 2006 година ја извршуваше функцијата Министер за правда.

Мери Младеновска- Ѓорѓиевска е македонски правник, адвокат и политичар.

Жена која во врвот на својата кариера како политичарка секојдневно не‘ изненадуваше со софистициран стил. И токму во тој период јаноста имаше можност да ја запознае малку подобро. Потоа стана скоро полички неактивна, но многу активна на полето на правдата. Денес, во својата адвокатска канцеларија постојано се соочува со правни предмети и работи со полн елан. Убавината ја краси и сега, и како воопшто да не се изменила. 

Р.Ж.М