Книга на денот: „Да не бидам покусо“ од Ѕвездан Георгиевски

Книгата „Да не бидам покусо“ претставува збирка од куси раскази и кратки форми, т.н. „едноминутни новели“ создадени под влијание на Иштван Еркењ, но и на други автори на куси раскази како Хармс и О’Хара. Тематски се движат меѓу надреалното и апсурдот, често навлегувајќи во магичниот реализам.

Овој водич за современи жени може да ја најдете во книжарниците на Просветно дело.