Koлку време се чека во Македонија за вработување?

Колку време граѓаните ќе чекаат за вработување зависи од повеќе фактори, од професијата, дали активно или пасивно бараат работа, дали би прифатиле работа надвор од струката, како своите вештини и знаења ќе ги продадат на пазарот на труд. 

Но, генерално во Македонија не е лесно да се најде работа. Има и примери кога луѓето  со години бараат работа по завршување на образованието. 

Повеќе на Фактор.мк