Ова е знак дека твојата душа е болна: Монах со неколку зборови ги објасни најважните работи во животот

Кога го прашале еден монах, која е најретката вештина? Која е најтешката вештина? Која навика е најштетна? Која е најслаба личност? ... Еве што одговори тој - ова треба да го прочитаат сите:

Која е најретката вештина? – Способност за давање.

Која е најдобрата вештина? – Способност за простување.

Која е најтешката вештина? – Способност да се молчи.

Која е најважната вештина? – Способност за поставување прашања.

Која вештина е најпотребна? - Способност за слушање.

Која е најнепријатната навика? - Суета.

Еве која навика е најштетна

Која е најштетната навика? - Зборливост.

Која личност е најсилна? - Таа која е способна да ја разбере вистината.

Која личност е најслаба? - Таа која се смета себеси за силна.

Кој е најпаметниот човек? – Таа што бдее над своето срце.

Која е најопасната зависност? - Зависност од вашето тело.

Која личност е најсиромашна? - Онаа која многу сака пари.

Која личност е најблиску до Бога? - Милостивата.

Како да се спротивставиме на катастрофа? - Со радост.

Како да се спротивставиме на страдањето? - Со трпение.

Кој е знакот на здрава душа? - Вера.

Кој е знакот на болна душа? - Безнадежност.

Кој е знакот на погрешна постапка? – Незадоволство.

Кој е знакот на добрите дела? - Мир на умот.

Која личност е мртва во животот? - Рамнодушната.


Фото:Freepik