ПОСВЕТЕНО РАБОТИ НА ВИДЕО ЛЕКЦИИ: Наставничка од Тетово е убедена дека со ентузијазам и труд ќе имаме успешно онлајн учење

Соња Трифуновска, одделенски наставник од основното училиште „Гоце Делчев“ во Тетово со голема посветеноста работи на снимање на видео лекции и презентации, и верува дека ако сите вложат труд и работат со ентузијазам, оваа учебна година ќе биде успешна и покрај пандемијата на коронавирусот.

Многу ученици во државата ќе учат онлајн за да се избегне ширењето на коронавирусот. Онлајн наставата е нужна опција која треба да обезбеди континуитет во воспитно-образовниот процес во ова време на пандемија во многу училишта во кои нема услови за одвивање на наставата со физичко присуство, вели Трифуновска.

„Многу е јасно дека таа во никој случај не може да го замени живиот збор на наставникот, бидејќи училницата е место во кое се случуваат многу значајни процеси со непосредно учество на инволвираните страни во воспитно-образовниот процес: социјализација на учениците, адаптација во училишната средина, создавање на работни навики, интеракција наставник-ученик и ученик-ученик во која секојдневно се случуваат воспитни ситуации во кои наставникот дава насоки како тие да се разрешат и на тој начин воспитно делува врз учениците и врз формирање на нивната личност. Сите овие процеси се дел од воспитниот елемент кој треба да го обезбеди наставата, а многу малку можат да се реализираат преку учењето на далечина. Во однос на образовниот елемент ситуацијата е малку подобра бидејќи со онлајн наставата наставникот успева да пренесува знаења, да воспостави двонасочна комуникација со учениците и да добие повратна информација за совладаноста на наставниот материјал“, објаснува Трифуновска.

Повеќе по темата прочитајте на Фактор.мк