Сè ќе помине, но душата, образот и она што е добро ќе останат засекогаш: Вака зборуваше Патријарх Павле

“Сè ќе помине, но душата, образот и она што е добро ќе останат засекогаш “- Патријарх Павле

„Образован е тој што има образ“ - Владика Николај Велимировиќ

„Гледајте на секој ден како целина, започнат и завршен живот. Живејте го како целина, а не како дел. Нека секој ваш ден отпадне од вас како цел човек со кого ќе сакате повторно да се сретнете како пријател и без срам да му го покажете на универзумот “- Владика Николај Велимировиќ

„Најголемите вистини полесно ќе им ги докажете на луѓето со животот отколку со зборови. Затоа и не почнувај да зборуваш за нив прво со јазикот бидејќи ќе ги доведеш во заблуда„ - Владика Николај Велимировиќ

„Оној кој духовно размислува, доаѓа до сознание дека светот не е попростран од човекот, туку обратно, дека човекот е попростран од светот. Нека универзумот се зголеми и се множи милиони пати, мојата душа ги преминува го ограничува и прифаќа како џиновско мало топче “- владиката Николај Велимировиќ

„Животот на земјината топка се манифестира со мисли. Какви ни се мислите, таков ни е и животот “- отец Тадеј