Стил на денот: Недела во панталоните на сезоната

Беспрекорен стил за овој последен ден од неделата во панталоните на сезоната...