Животна училница // Колумни

Љубовта со Габриел

За време на престојот во заливот, со Бека се здруживме уште повеќе. Со оглед на тоа што малата најава од рекламата успешно помина на телевизија, особено за мене, полна бев со енергија и желба да се усовршам уште повеќе.