Животна училница // Поезија

Запомни ме...

Запомни ми ја насмевката и силните кикотења.

Да ми беше тука...

Да ми беше тука, ќе ти склопев очи на усни. Да ми беше тука, ќе ти заспиев на рамена. Да ми беше тука, ќе те разбудев со кафе и со мене. Да ми беше тука...

,,Доволно молчев''

„На ова завршуваме, од сега ќе е различно, навикни се така и молчи. На сè што ќе кажам, ти молчи. И ќе биде подобро.“

МОЈОТ ДОМ

Едно небо. Една галаксија. Една куќарка. Една соба. Една улица. Една приказна. Едни очи. Една насмевка. Еден двор. Еден град. Една држава. Едно срце. Една викендичка, еден здив, или што било. Различни домови, различни имиња. А мојот дом е твоето

РАДИО и ЉУБОВ

Драги дами, Во нашата рубрика на ,,Поезија'' , чест ни е да Ви го претставиме нашиот нов соработник- Јован Илиески , млад и успешен автор на веќе четири литературни дела позади себе

Сања Атанасовска: минута презир

Им дадов години со љубов, а ми вратија со минута презир. Си ја гледам несреќата во истуреното кафе си го живеам животот со прашања без одговор.