Животна трагедија е она што умира во човекот додека е сè уште жив

Од големиот ум на Алберт Ајнштајн човештвото ќе учи вечно. Научете и вие нешто од неговите мудри пораки и цитати.

-Немам некои посебни таленти. Јас сум само многу љубопитен. 

-Секој маж кој вози внимателно додека ја бакнува својата девојка, едноставно не обрнува внимание на бакнежот колку што би требало. 

-Настојувајте да не нижете успеси, туку да створите вредности. -Секоја будала може да знае по нешто. Поентата е да ги разбереш работите! 

-Во средиштето на тешкотијата, лежат безброј можности. 

-Малкумина се оние кои гледаат со своите очи и чувствуваат со своето срце! 

-Интуитивниот дух е божји дар, а рационалниот дух е верен слуга. Ние создадовме општество кое го слави слугата, а го заборава божјиот дар! 

-Животна трагедија е она што умира во човекот додека е сè уште жив! 

-Научете ги правилата и тогаш ќе играте подобро. 

-Мерата за интелигенција е способноста на човекот да се промени.