Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:
contact@zenskimagazin.mk

Директор:
Катерина Манева

Одговорен уредник:
Небојша Толески

Редакција:
Ирена Ставрова
Наталија Миланова
Даница Караташова Илиоска

Соработници/колумнисти:
Соња Алексоска Неделковска
Ана Бунтеска
Тања Трајковска
Елеонора А.

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски