Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:
contact@zenskimagazin.mk

Директор:
Катерина Манева

Одговорен уредник:
Небојша Толески

Редакција:
Ирена Ставрова
Љубица Иванова
Наталија Миланова
Даница Караташова

Соработници/колумнисти:
Mилица Џаровска
Соња Алексоска Неделковска
Ана Бунтеска
Лазар Иванов
Тања Трајковска
Ана Јовковска
Ирена Јакимова

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски