РЕАЛНИОТ СЕКТОР БАРА ИДЕАЛНИ КАДРИ - МЛАДИ, А СТРУЧНИ!

ВАУЧЕР ЗА СТУДЕНТИ 6.000 ден! (за групата со почеток во декември)

Едукативниот центар на Нова Консалтинг во соработка со факултетите, доделува ваучер за студенти во вредност од 6.000 ден. Вредносниот ваучерот се однесува на посетување обука за совладување вештини и знаење по Сметководство и Финансии.

Ваучерот временски ќе се реализира во тек на обуката, која започнува во декември 2019.

Количините се ограничени поради ограничениот број на места во групата. Ако си студент и имаш интерес за натамошен личен развој, исконтактирај не на  078/383 053  за да дојдеш да го подигнеш твојот ваучер кој ќе ти обезбеди сигурно место во групата.

02-ри Декември, понеделник / среда од 17:00 до 19.50 (18 дена)

ОБУКА - ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ ВО СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЧНО ЗАКОНОДАВСТВО И КОНТРОЛА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ во организација на Центарот за едукација Нова консалтинг

18 дена (92 часа), Од 17:00 до 19:50, два пати неделно, плус 20 часа работа на проекти, Верификувана програма од Министерство за образование

ШТО Е ОНА ШТО НЕ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ ОД ДРУГИТЕ ПРОВАЈДЕРИ?

-Работа на реални проекти

-Индивидуален пристап

-Софтвер со лиценца од една година

-Контрола на знаење со преку 28 тестови и комплетно сметководство на 3 пилот фирми

-Сертификат со статус на државна диплома, верификувана програма од ЦОВ и МО

ШТО ЌЕ УЧИШ?

-Практично водење на сметководство

-Даноци

-Финансиски извештаи

-МСС/МСФИ

-ОД КОГО ЌЕ УЧИШ?

-Овластени ревизори

-Даночни консултанти

-Искусни менаџери

-Тренери со 20 годишно искуство

-ЦЕНА

-18.000 ден. редовна

-15.000 ден. невработени

-ВАУЧЕР 6.000 ден. за студенти

(плаќање на три месечни рати)

-ПОМАГАМЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА СОЗДАВАЊЕ НА ИДЕАЛНИ КАДРИ: МЛАДИ А СТРУЧНИ!

Бизнис конкурентноста во Македонија наметна потреба од млади, но стручни кадри. Еден од најголемите предизвици на сите компании во денешницата е наоѓање на персонал: едуциран, мотивиран, професионален, и задржување на истиот.

Со повеќе од 3.000 успешно обучени индивидуалци во сферата на сметководство, даноци и консалтинг сметаме дека меѓу младите има и повеќе од доволно интерес за професијата доколку истото се презентира интерактивно, со примери и со јасно дефинирани цели кон кои тие можат да чекорат во кариерата.

“Ние успеавме да докажеме како практичната едукација може да биде почеток на успешна кариера!” – Кристина Тилиќ

Информации

тел. 078 383 053, (02) 3 22 00 54, info@novakonsalting.mk

https://www.novakonsalting.mk/b/201/dodeluvame-vaucher-za-studenti-vo-vrednost-od-6000-denari