НАТАША: Значење на името и какви се оние кои го носат

Името Наташа е популарно старословенско и латинско име и се смета за едно од ретките имиња за девојчиња, кое не ја изгубило значително својата популарност низ вековите.

Најверојатната хипотеза за потеклото на името Наташа е онаа според која името потекнува од латинскиот јазик и од зборот „natalis“ - во оригинален превод денот / датумот на раѓање; роденден; именден; или денот на раѓањето на Исус или Божиќ.  Името Наталија потекнува од истиот латински збор.

Друга етимолошка претпоставка е старословенското потекло на името Наташа, кое не е доволно разјаснето, но се заснова на фактот дека ова име одамна е присутно пред сè во Русија, и воопшто во делата на класичната руска литература и уметност. 

Значењето на името Наташа во преносна смисла е најверојатно - „онаа на која Бог ѝ се радува“; „онаа што е родена радосна и среќна“; „онаа која го сака Исус“; „онаа што е предодредена за радост“. Такви се смета дека се и личностите кои го носат ова име.