Научна студија: Жените имаат поактивен мозок од мажите

Женските мозоци се значително поактивни во многу повеќе региони од машките, според новото истражување.

Наодите можат да помогнат да се објасни зошто жените се повеќе ранливи на анксиозност, депресија, несоница и нарушувања во исхраната.

Студијата на научниците од „Amen Clinics“ во Калифорнија е најголемата анкета за снимање на мозокот до денес. Во споредба со над 46.000 скенирања на мозокот од девет клиники анализирани се разликите помеѓу мозокот на мажите и жените.

Разбирањето на овие разлики е важно, велат истражувачите, бидејќи тоа им помага да се доближат повеќе до начинот на мозочните нарушувања кои влијаат врз мажите и жените на различен начин.

На пример, жените се со поголема веројатност да бидат дијагностицирани со болест, депресија и анксиозност, Алцхајмерова болест, додека мажите имаат повисоки стапки на дефицит на внимание, хиперактивност, растројство и однесување поврзано со нарушувања.

Главниот автор Даниел Г. Амин, психијатар и основач на en Clinics“, рече: „Ова е многу важна студија за да се разберат родовите разлики во мозокот.“

„Квантифицираните разлики што ги идентификувавме кај мажите и жените се важни за разбирање на ризикот на мозочните нарушувања како што се Алцхајмеровата болест".

Истражувачите користеле скенирање на мозокот од 119 здрави доброволци и 26.683 пациенти со спектар на психијатриски состојби како што се траума на мозокот, биполарно нарушување на расположение, шизофренија и други психотични нарушувања, и ADHD.

Тие откриле дека жените имаат поголем проток на крв во предниот дел на мозокот во однос на мажите, што може да помогне да се објасни зошто жените имаат тенденција да бидат посилни во областите на емпатија, интуиција, соработка, самоконтрола и покажување соодветна грижа.

Таа, исто така откри зголемување на протокот на крв во предворјето на мозокот на жените, што може и само делумно да се објасни зошто жените се повеќе склони кон анксиозност, депресија, несоница, и нарушувања во исхраната.

Сепак, човечкиот мозок - без оглед на полот - е променлив и тежок за изучување.