Првата работа која ја прави Бог кога планира да го промени нашиот живот...

Бог има план за секој од нас.

 „Стани и застани на нозе; бидејќи затоа ти заповедав да бидеш слуга и сведок, и на она што си го видел и на она што ќе ти го покажам. “

Првото нешто што го прави Бог кога има намера да го промени нашиот живот е да ни покаже. Можеби не во физичка форма, но прави разни промени и го свртува нашиот свет наопаку. Откако ќе ни рече: „Стани и застани на нозе“, ни ги открива своите нови цели. 

Ние секогаш треба да се потсетуваме: Бог има план, а јас имам дел од тој план. Ме спаси со причина и има цел за мене. Неговото дело, создадено во Христа, е дело на добри дела, кои Бог ги обедини дека живееме во нив.

Бог покрај сите катастрофи, пандемии и слабости... ќе не доведе до целта. Да, мора да дадеме повеќе од себе. Мора да бидеме будни од злото. Но, можеме да бидеме мирни. Тој нема да дозволи праведниот да пропадне.


Извор: www.novizivot.net / Vinko Kiš