ЕМА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Женското име Ема е деминутив од Емилија, име наречено „библиско“ и вистинско христијанско име кое потекнува од латинскиот збор „aemulus“, што во јасен или буквален превод би значело „противник, ривал или непријател“.

Некои етимолози сметаат дека името Емилија потекнува од машкото сопствено име Емилијан. Името Емилија е многу распространето во сите словенски земји, а пред се во оние во кои преовладува православната религија - тоа е името најчесто во Хрватска, Летонија, Литванија, Словенија, Полска, Бугарија, Србија, Македонија, Русија и Украина.

Од друга страна, името Ема има неколку теории за своето потекло, од кои секоја е точна на свој начин и не може целосно да се „побие“.

Имено, се смета дека името Ема е кратенка на името Емилија во Србија и Македонија, односно на името Емина или Емира во Босна и Херцеговина и на Емили меѓу Хрватите.

Друга теорија за потеклото на ова име, за која се претпоставува дека е многу посигурна и точна, зборува во прилог на потеклото на името Емилија од името Ема, кое потекнува од германскиот збор „ermen“; „irman“, или од зборот „ermanischen“,, што значи „целосен, универзален, опфатен“.

Значењето на името Ема, бидејќи се верува дека потекнува името Емилија, според третата теорија може да се толкува како „жена која е универзална и посебна“ или како „онаа што е комплетна како личност“; „зрела и самосвесна“; „онаа што е единствена целина“; „жена која е единствена“.