Значењето на вредноста на Д-димери и Ковид-19: Зошто е важно да ја знаеме

Д-димерот е протеински елемент кој се формира со распаѓање на фибрин и покачените вредности на овој параметар може да се најдат во присуство на малигнитет, бременост, траума, сепса (ако инфекцијата со ковид предизвикува септички состојби), како и претходен хируршки третман. Она што се покажа како многу корисно од почетокот на пандемијата е вклучување на Д-димер како биомаркер за прогноза и следење на текот на виремијата од страна на коронавирусот.

Зголемени вредности на Д-димери кај пациенти со Ковид

Кај пациенти со поизразена клиничка слика, вирусот Ковид-19, покрај тоа што предизвикува промени во белите дробови, може значително да влијае на венскиот и артерискиот систем. Промените што можат да се појават се бура со цитокини, нарушување на каскадата на коагулацијата и тромботични компликации.

Ако пациентите имаат зголемено ниво на Д-димер, потребно е да се воведе антикоагулантна терапија - лекови кои спречуваат згрутчување на крвта. Истражувањата покажаа дека пациентите со покачени вредности на Д-димери имаат четири пати поголема веројатност да умрат, како и двојно поголема веројатност да развијат потешка клиничка слика.

Третман на пациенти со Ковид со покачени вредности на Д-димери

Според препораките на Светската здравствена организација (СЗО), сите пациенти кои се во болница треба да примаат профилактички дози на хепарин - антикоагуланс што спречува коагулација на крв и доведува до намалување на вредноста на Д-димерот. Докажано е дека пациентите кои имаат нагло зголемување на вредноста на овој параметар по приемот на терапија имаат значително полоша прогноза во споредба со пациентите кај кои е забележано намалување на овој лабораториски индикатор.

Д-р Срѓан Бабиќ и д-р Александар Бабиќ советуваат дека по болничко лекување, пациентите кои имаат зголемени вредности на Д-димер мора да бидат прегледани од вазален хирург, како и ултразвучен преглед на вени и артерии, со цел да се отстранат сомневањата за тромбоза или се пропишува соодветна терапија во случај на нејзино постоење. Исто така, тромбозата во површниот венски систем е индикација за терапија со хепарин со мала молекуларна тежина и соодветна хируршка интервенција, а во современата медицина тоа се обично минимално инвазивни хируршки процедури.

Д-димерот овозможува утврдување на адекватна терапија за пациенти кои имаат позитивен вирусолошки наод и одреден венски проблем, а доколку постои тромбофилија од претходно, потребно е продолжување на орална антикоагулантна терапија со физичка активност.

Извор: stetoskop.info

Фото: фрипик.ком