11 октомври Интернационален ден на младите жени

Денес е Интернационален ден на младите жени. Оваа популација има силен потенцијал кој треба да се охрабри и поддржи. Од 2012, 11 Октомври е означен како Интернационален ден на младите жени. Целта е да се промовираат нивните права и да се охрабрат во нивното реализирање. Тие се силни, креативни, храбри, располагаат со силен потенцијал. Токму затоа потребно е да ги охрабриме и да ги поддржиме. Младите жени заслужуваат шанса. Секој ден, во секоја област.