Како полесно да ја средите испраната облека?

Добро организирајте го просторот во домот, а децата можат да ви помогнат и секое да го сортира својот веш. 

Купете повеќе корпи и секој својата облека нека ја става во посебна корпа. 

Над машината ставете пластична или алуминиумска шипка на која ќе ги закачувате алиштата да висат. 

Оттука секој може да ги земе своите парчиња облека и да ги стави во орман. 

За да не ги губите чорапите, купете мрежести вреќички во кои ќе ги ставите сите чорапи и така ќе ги перете.