МИЛА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Името Мила потекнува од истоимениот збор „мила“, и ја изразува желбата на родителите нивната ќерка да биде слатка, драга, мила. Многу словенски имиња го содржат елементот „мил“, што значи „милостив, драг“. Затоа, Мила често се толкува како дел на други словенски имиња, вклучувајќи ги најпознатите Милена, Милица... 

Мила понекогаш се поврзува со шпанското женско име Милагрос, што значи „чудо“.

Личностите кои го носат ова име се смета дека се привлечни, мили, добродушни, омилени и родени за да бидат сакани.