СИМОНА: Значење на името и какви се оние кои ги носат

За името Симона се велид дека е малку необично, но во последно време многу присутно женско име што им се дава на новородените девојчиња. 

Потекнува од хебрејскиот јазик, односно потекнува од машкото лично име Симон или Симеон, што значи да се биде послушен или љубезен.

Некои етимолози веруваат дека името Симон има грчко потекло и дека потекнува од зборот „симонос“, што значи слух, шум, да се слушне; или Бог ги слуша или одговара на молитвите.

Личностите кои го носат името Симона може да се толкуваат како: „жена што знае да слуша“; „лицето што слуша“; „онаа која е љубезна и послушна“; „личност која е добра“.