АНЕТА: Значење на името и какви личности се оние кои го носат

Името Анета произлегува од името Ана.

Оригиналната форма на името е: חַנָּה (Ханна)

Името е со еврејско потекло.

Значење на името: благодат, благонаклонетост.

Популарно е кај нас, но и меѓу другите словенски народи. Оваа име е интернационално познато и милиони дами го носат ширум светот.

Дамите по име Анета се импулсивни, уникатни, енергични, но исто така тие се цврсти и одлучни. 

Личности со ова име најчесто се карактеризираат со организираност, снаодливост и решителност.