БИЛЈАНА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Женското име Билјана е старо и традиционално балканско име, се смета за македонско име, бидејќи е многу популарно во земјава уште од античко време.

Се смета дека името Билјана е едно од најпопуларните женски имиња во Македонија, а за тоа придонела и познатата македонска народна песна „Билјана платно белеше“.

Потеклото на името Билјана не е доволно етимолошки разјаснето, но постои честа претпоставка дека името потекнува од зборот „билка“.

Името Билјана е едно од ретките женски лични имиња чие значење исто така не е доволно јасно, па затоа се претпоставува дека името во преносна смисла би можело да се однесува на - „оние кои се секогаш убави и млади“; „оние што се зелени како растенија, во однос на незрелоста или површноста“; „оние миризливи и сонувачи“; „луѓе кои се како пролет, кои се среќни и радосни“.