ЃУРЃА: Значење на името и какви личности се оние кои го носат

Денес е Ѓурѓовден. Најголемиот пролетен празник.

Празник на обновувањето на природата и на животот воопшто.

Именден празнуваат: Ѓорѓија, Ѓуро, Ѓурѓа, Ѓоре, Ганка, Ганчо, Гинка и др.

Името Ѓурѓа е со грчко потекло. Тоа е женска форма од името Ѓорѓи.

Свети Ѓорѓи придонесе за популарноста на ова име. Сликата е често прикажана како убива змеј. Денот на Свети Ѓорѓи е христијански и национален празник што се слави на 6 мај, со што се одбележува споменот на Свети Ѓорѓи. Ѓурѓовден е празник со многу обичаи поврзани со него, и волшебни активности за заштита, здравје и плодност, кои се изведуваат на тој ден. 

Обичаите и верувањата поврзани со Ѓурѓовден секако постоеле кај народот уште пред тие да го прифатат христијанството. Со својот празник, Свети Ѓорѓи сигурно го зазеде местото на старото српско божество за плодност Јарил и неговиот празник.