Интересни рекреации на уметнички слики: Getty images предизвик

Getty images ги предизвикува луѓето во своите домови да ги рекреираат своите омилени уметнички дела, со предмети за домаќинството.
Овој предизвик го прават луѓе низ целиот свет, доста оригинално и креативно.

Во прилог погледнете ги најинтересните рекреации на уметнички слики: