Книга на денот: „Последниот Христијанин“ од Исидора Бјелица

Во позиција кога смртта е неизбежна, многумина се вртат кон верата како единствен исход и надеж. Но што ќе се случи во блиска иднина кога ќе се освои вечниот живот, кога смртта нема да биде нужен исход на нашата земска егзистенција?

Што ќе биде, кога наспроти вечното страдање во паднатиот свет, па сепак сигурно постоење, ќе го имаме изборот на верата?

Кога смртта ќе биде работа на избор, колкумина ќе бидат оние што се подготвени да умрат за Христа?

Нема ли тоа да биде период на поголеми и потешки искушенија околку што биле во периодот на страдањата на првите христијани?

Последниот Христијанин е чудесен роман за верата, љубовта и иднината што е тука, зад аголот. Според мислењето на многумина, најзначајната КНИГА НА Исидора Бјелица.