Колку може на мажите да им порасне половиот орган кога се возбудени и од што зависи тоа?

Додека на некои мажи половниот орган им останува со истата големина и кога се возбудени, на другите значително им се зголемува. Зошто е тоа така и во која група сте вие?

Научната студија објавена во Меѓународното списание за истражување на импотенцијата (International Journal of Impotence Research) се занимаваше со темата која сигурно е прашање на интерес за многумина - зотоа на некои мажи половиот орган кога се возбудени им останува со иста големина, додека на другите им се зголемува.

Детали на Машки Магазин