МАРИНА: Откријте го значењето на името и какви се луѓето кои го носат

Името Марина е со латинско потекло. Марина е женски облик од латинското име Мариус, а значи „од морето“, од латинскиот збор „mare“. Марина е називот за местото каде се паркираат бродовите на пристаништето.

Името Марина, иако звучи како да е со локален карактер, е со мултикултурен карактер и е многу популарно во Италија, Аргентина, Франција.

За името Марина има многу песни, а една од најубавите е онаа на „Прљаво казалиште“.

Личности кои го носат ова име според нумерологијата се весели, компетентни, внимателни и креативни.

Ова име е многу застапено кај нас. А личностите кои го носат се грижливи и внимателни кон луѓето за кои се грижат, кон пријателите и околината.


АЛЕКСАНДРА: Откријте го значењето на името и какви се луѓето кои го носат