МИРА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Постојат многу толкувања за ова име, но името Мира најверојатно настанало од зборот „мир“. Според латинското значење, Мира значи предобра. Во англискиот јазик тоа име може да биде кратенка од зборот „miracle“, во превод „чудо“. И во шпанскиот јазик ова име го носи истото значење- „чудо“.

Нумеролошката вредност за името Мира е 8. Личностите со името Мира имаат потешка судбина и живот полн со препреки кои бараат голема борбеност и истрајност, каква може да имаат само оние кои го носат ова прекрасно име.