Само еден има вистинска, другите носат лажна: Македонци кои носат круни

Некои сакаат да шокираат. На некои да ја носат им е работа, ама заедничко за сите е што привлекуваат внимание со украс на главата

Сега е тренд да се носи круна. Го лансираа односно возобновија модните дизајнери Долче и Габабна и за мажи и за жени. Но од секогаш било најбитно на чија глава се носат? Круната е традиционално симболичка покривка за главата на еден монарх или божество, симболизирајќи моќ, легитимитет, бесмртност, праведност, триумф, воскресение, чест, слава или задгробниот живот.Терминот круна исто така често се користи како апстрактен концепт на моќ во монархиите и во црквите. 

.Најчесто се изработени од злато, дијаманти, рубини, смарагди. За тоа кој од нашите познати личности носи круна, читајте на Машки магазин.