Што да правите за вашето дете да има успех во училиште?

За многу родители, успешното изведување на детето во училиште е од огромно значење. Има ли начин и, како можеме да влијаеме на интересот на детето во процесот на учење и какви знаења и вештини ќе се научат? Веројатно - да.

Една нова студија спроведена на Универзитетот во Њујорк покажа дека предучилишното школување има значително влијание врз пост-класните постигнувања.

Научниците од Њујоршкиот универзитет стигнуваат до заклучок дека децата чии родители им обезбедиле образовни активности во раното детство (едукативни игри, книги, интерактивни играчки), имаат многу силна заинтересираност од наставниот процес уште од прво одделение и полесно го совладуваат и учат материјалот. Друг фактор што силно влијае врз способноста на детето да се справи во училиште е способноста на родителите да разговараат со својот син или ќерка на важни теми и да го едуцираат преку неформални разговори.

Студијата вклучувала група деца чиј развој бил следен од нивното раѓање до петто одделение. Експертите проценуваа различни фактори поврзани со успехот на децата.

Крајните резултати покажуваат дека токму во предучилишниот период влијанието на родителите на неформално учење е најсилно и станува водечки фактор за формирање на говорни вештини, способност за логичко размислување, за меморијата и апсорпција усвојувањето на последователното знаење.

Кажано поинаку - истражувањето дава јасен одговор на прашањето потребно ли е детето да апсорбира различни знаења уште пред да започне со училиште и колку родителите треба да посветат време и енергија во овој процес.

Научниците советуваат да се користи периодот од раѓањето до започнување на училиште, така што ќе го едуцираме детето дома, но тоа во никој случај да не се прави насила, туку во форма на игри, забавни приказни и неформални разговори.