ДРАГИЦА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Значење на името Драгица потекнува од придавката „драго“, значи „онаа која е драга“.

Нумеролошката вредност за името Драгица е 6. Личностите со име Драгица обично се уметници, музичари и поети. Тие се шармантни и симпатични, но исто така и малку нестабилни. Тие ја сакаат убавината и ги интересираат луѓето и природата.