ГЛОРИЈА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Женското име Глорија е латинско име, настанато од зборот „gloria, gloire” , што значи слава, ореол, чест.

Нумеролошката вредност за името е 8. Личностите со име Глорија често имаат тешка судбина и живот полн со препреки кои бараат голема борбеност и истрајност, што во себе ја носат овие личности.