МИРЈАНА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Постојат неколку теории за потеклото на името Мирјана.

Едната и најлогична за овие простори е дека коренот на ова име е од именката мир.

Друго значење влече од коренот латински збор „mir / mira“ што означува чудесна, вистинско чудо.

Според некои ова име потекнува од хебрејскиот јазик, од зборот „miriam“ што значи тврдоглав, бунтовен.

Затоа Мирјана се смета за личност што носи мир, но и жена која е упорна и одлучна.

Слично име на ова е името Мира.