Хипотекарен кредит со 4,5 отсто фиксна каматна стапка за пет години од Стопанска банка а.д. Битола

Оствари ги твоите соништа со најповолниот  хипотекарен ненаменски, потрошувачки кредит.

Каматната стапка од 4,5 отсто е фиксна за првите пет години.

ПРОМОТИВНО до 31.12.2021 година 0,5% провизија за одобрување и ГРАТИС полиса за осигурување за првата година.

Доколку кредитот се искористи за рефинансирање на обврски во други банки,  нема провизија за одобрување.

Рокот на враќање на овој хипотекарен ненаменски кредит е до 240 месеци, а максималниот износ кој може да се подигне се одредува според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето.

Кредитната способност е до 60% однос рата/плата.

Старосната граница на кредситокорисниците е максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.

Повеќе информации

ПР објава