Молитва од Манастир Острог

Да добиеме нешто што никогаш не сме го имале, мораме да направиме нешто што никогаш не сме го направиле.

Кога Бог ни зема нешто што никогаш нема да го сватиме, тој нас не не казнува, ни ги отвара рацете да добиеме нешто уште подобро.

Божјата волја никогаш нема да не однесе некаде кадешто Божјата милост нема да може да не заштити.