Ана Бунтеска: Љубов без мерка

На кантар се’ ставивме 

Си ги измеривме зборовите 

Синкир ако некој убав кажеме 

Посиромашни за суета останавме 

И срцата не ни тежат повеќе 

Оти со алчност ги испразнивме 

Та место појќе не ни остана 

За смеа во нив да збираме 

И добрите дела 

Ете и нив со грдост ги заменивме 

Небаре вредиме онолку 

Колку што зло од нас ќе излезе 

Поган народ, велиме 

Поган народ се изнакоти 

А ништо поарни од него не сме 

Та заслуги за ич сторено си припишуваме 

Полни со себе од носот подалеку не пулиме 

И чоек со чоек од немајкаде се замразивме 

И еве сме Без искри во очите 

И без љубов во душите 

Како сенки кои со утрото умираат 

Без сомилост и милост 

Ниту кон себе 

 Ниту кон ближниот свој 

Одродени од најблиските 

Чунки крвта сепак вода е 

А водата матна ко мочуриште 

Се’ на кантар кладовме 

На оној лош кантар кој вредност нема 

Та убај ни се оние 

Кои најмалку убост во себе носат 

Ама пусто џебот полн им е 

И рубата светкава и нова 

А под неа само ѓубре насобрано 

Од три животи наназад 

И очи сами си ископавме 

За да не се свестиме 

Оти парата и моќта никого чоек не сторила 

И за мајтап зборот убав го земаме 

И кревките убај луѓе кои на овој свет 

Полека се поболуваат 

Дур еден ден не ни изумрат 

За и после смртта да ги исмеваме 

Се’ 

Се’ на овој свет со кантар мериме 

За ситни пари душите си ги продадовме 

Небаре со нив некого горе ќе потплатиме 

За портите на рајот да си ги отвориме 

И заборавивме дека ништо не вреди 

Ако љубов немаме 

И дека никаде 

 Освен неколку метри под земја нема да стасаме 

Дур кантарите не си ги избаждариме 

Добрина и чоечност да мерат 

Наместо бол 

Наместо јад 

Наместо нељубов - љубов без мерка да даваме


За Женски Магазин, Ана Бунтеска