Ана Бунтеска: Вода образ не мие

Велат оти водата измива се’

Освен образ извалкан

И душа во која грев спие

Ете така велат

Оти ниту вода осветена

Та и од три попа пеена

Не може поганштината 

Од чоека да ја истај

Ако образот од лаги нечист му е

Или на душа од лошотилак

Думи црни му се напластиле

И џабе сите извори на светов

Џабе свеќа запалена и молитви редени

Пред олтар колена до крв издраскани

Ако чоек од зло подалеку не гледа

И ако злото во него дом си нашло

Има убај и со светлина полни луѓе

Кои чиста мисла имаат

И чија арнина од очите блика

Чија рака е со дланка накај небото

За да дадат без да бараат

И од давањето среќата ја црпат

Ама ете ниту в црква одат

Ниту молитви знаат

Та има и од оние другите

Кои името господово 

В уста на секое го пикаат

И кои покорни се само онаму

На чии градби крстој има

Ама пусто огледало им црнеј

Од ликот што темен ко земја им е

И очите ко дупки полни ѓубришта

Устата пелин а јазикот меч остар

Кои со двете раце од водата осветена 

Алчно на лице плискаат

Оти така начуле дека треба

Кои не веруваат во вистината

И кои светлината во ноќ ја престоруваат

Та мислат оти сиот грев со водата

Од образот и душата ќе го исперат

Во ова време кое се’ појќе на невреме личи

Има луѓе вакви и онакви

Оние кои веруваат во убост 

И оние на кои убоста и да им ја нацрташ

Нема никогаш да ја видат

Тие првите од Бога допрени се

Оти да си арен е дар

И ними не им треба грев да им се прости

Оти гревој немаат

А до нив се оние на кои и домашните

Грбот им го завртеле

Оти ништо арно од нив не виделе

Та бараат прошка која ќе ја плукнат

Оти водата

Па дури и онаа која Бог со милост ја сторил света

Не може да ја измие клетвата 

Која со себе од раѓање ја носат

Во кал цел живот да се прпелкаат

Од кал да живеат

Во кал да се сторат...амин


За Женски Магазин, Ана Бунтеска