Ана Бунтеска: Неколку преполовени мисли

прстите си ги засекуваш

со новоотпакуван жилет

само затоа што си гадлив

да го искористиш оној од вчера

засекуваш небаре туѓо е

со прецизни, остри движења

без да ти се згрчи срцето

или лицето да ти затрепери

ги засекуваш хоризонтално

за ништо со нив да не можаш да фатиш

а најмалку за да пишуваш

и како опчинет

сопствената крв си ја гледаш

која е скоро црна

и густа

со мирис на железо

со мирис на бол

зачинет со тага

и убав ти е контрастот

кожата ти свети од белило

со темноцрвени, скоро црни траги

а прстите ти пулсираат

и ти врескаат зборовите низ нив

се тркалаат и паѓаат

скоро безобразно во безредие

се мачат

се дават едни со други

та гледаш како на букви се распаѓаат

а буквите се смалуваат

полека пред очи ти умираат

дур ништо од нив не остане

освен неколку преполовени мисли

на работ од жилетот кои остануваат

и кој во корпа за отпадоци го фрлаш

само затоа што гадлив си

и од себе....гадлив си


За Женски Магазин, Ана Бунтеска

ФОТО: Стојан Стојановски