„Да им посветевте на децата доволно внимание, не би биле разгалени и непослушни“: Професор Бојанин има нешто да ви каже

Професорот Бојанин нагласува дека феноменот на слушање кај децата често се занемарува во современото општество, кое се повеќе е заситено со визуелни содржини, како телевизија, интернет и видео игри.

Во денешното дигитално доба, децата се изложени на постојана визуелна стимулација, која може да влијае на нивната способност да слушаат, да обрнат внимание и да ја развиваат нивната имагинација. Тоа може да има негативни последици врз нивната концентрација, креативност и емоционален развој. Разбирањето на светот околу нив и комуникацијата со другите не зависи само од визуелните искуства, туку и од способноста на детето да слуша и апсорбира информации преку звук и говор.

Возрасните се клучни за развивање на оваа вештина кај децата. На родителите им се препорачува да воспостават висококвалитетна вербална комуникација со децата, честопати раскажувајќи им приказни, поставувајќи прашања и поттикнувајќи ги да размислуваат. Исто така, важно е родителите да поминуваат време со децата во природа, на прошетки или играње, бидејќи тоа дава можност за разговор, поврзување и споделување искуства.

Проф. Бојанин укажува на важноста на сеопфатниот развој на детето, каде што се поттикнуваат креативноста и имагинацијата. Цртежот и сликањето се одличен начин децата да ги изразат своите мисли, чувства и искуства на визуелен начин. Преку овие активности, децата развиваат ментално и асоцијативно поле, што може да има позитивно влијание врз нивната способност да се изразат и да ги разбираат другите.

Важно е да се истакне дека родителите треба да се грижат за времето кое децата го поминуваат пред екранот. Прекумерното гледање телевизија и играњето видео игри може негативно да влијае на развојот на децата, попречувајќи го нивното внимание, социјалните вештини и имагинацијата. Наместо тоа, родителите треба да им обезбедат на децата квалитетни содржини и да ги охрабруваат да читаат книги, да играат и да се дружат со своите врсници.

Друг важен аспект што проф. Бојанин го нагласува е важноста на љубовта, вниманието и поддршката што децата ја добиваат од нивните родители. Детето кое се чувствува сакано и важно има поголема веројатност да развие позитивен став кон себе и кон другите. Љубовта и вниманието на родителите се темел на здравиот емоционален развој на детето, што го прави помалку разгалено и агресивно кон другите.

Конечно, проф. Бојанин ги советува родителите да бидат пример за своите деца. Нивното однесување, реакции и емоции можат да влијаат на детето многу повеќе отколку зборовите. Родителите треба да бидат свесни за нивното влијание и да се трудат на своите деца да им покажат почит, разбирање и љубов во секојдневните ситуации.

Генерално, важно е родителите да ја разберат важноста од слушање и внимателна комуникација со децата со цел да им помогнат да ги развијат своите когнитивни, емоционални и социјални вештини. Обезбедувањето љубов, внимание и поддршка им овозможува на децата да изградат здрав однос со себе и со другите, што ќе им користи во текот на нивниот животен пат.


фото: Принтскрин Јутјуб

Д-р Светомир Бојанин, детски психијатар: Како создаваме синови кои се осмелуваат да ја удрат мајка си