ЕПП

Бајрактаров: Oстваруваме висок квалитет на работа и ги следиме новите трендови

Интервју со Доц. д-р Стојан Бајрактаров, директор на Унверзитетска Клиника за психијатрија, член на Главен Борд и Претставник за Централна Европа на Светска Психијатриска Организација (World Psychiatric Association).