Моќен број: Што симболизира бројот 3 во Библијата?

Броевите играат симболична улога во Библијата, а бројот три е еден од најголемите броеви во Светото Писмо. Тоа симболизира хармонија и целовитост, како што ќе видиме на Машки Магазин. Оние кои се верници сигурно ќе ги препознаат насоките. 

Но и во секојдневниот живот овој број игра голема улога без разлика на религијата.