Ана Бунтеска: Денови во кои луѓе стануваме

Денови за радост

Денови за тага

Денови за сомилост

Денови за милост

Денови за бол

Денови за надеж

Денови за копнеж

Денови за помирување

Денови за добредојде

Денови за збогум

Денови за прегратки

Денови за заминување

Денови за спокој

Денови за трпеза скромна

Денови за потсетување

Денови за паметење

Денови за тишина

Денови за зборој меки

Денови за најблиските

Денови за зближување

Денови за порти отворени

Денови за поганлаци затворени

Ги има...

Во секој од нас вакви денови има

Во кои се раѓаме

Во кои умираме

Во кои ќе воскреснеме

Во кои повторно душата ќе ни огрее

Во кои сета темнина ќе згасне

Ги има...

И секој од нас во тие денови 

Расте, созрева и учи за себе

Голем станува и учи и за другите

Та некако поарни од вчера стануваме

Со ниет утрешниот ден 

Уште помудри да не’ стори

Ги има...

Денови за молитва тивка

Денови за кротка мисла

Денови од кои дрво на љубов никнува

И крошна љубовна од него се разгранува

Ги има...ги има деновите во кои знаеме оти луѓе сме


За Женски магазин, поетесата Ана Бунтеска